Facebook LinkedIn ProZ

Bilimsel Yayınlar

Bilimsel Hizmetler Edit Tercüme, uzun yıllardır, bir yandan akademik öğrenim gören bir yandan da profesyonel olarak bilimsel metinlerin tercümesini gerçekleştiren tecrübeli çevirmenler ve editörler tarafından kurulmuştur. Profesyonel çevirmenlik geçmişimizde, ulusal ve uluslararası bir çok bilimsel süreli yayın organında ve bilimsel kitaplarda yayınlanan metinlerin çevirisinde, redaksiyon ve düzenlenmesinde katkımız bulunmaktadır. Bu tecrübe ve vizyon ile özellikle akademisyenlerimize ve lisans/lisansüstü eğitim alan bilim insanlarına hizmet vermeyi sürdürmekteyiz

 

 

Akademik Tercüme


Bilimsel metinlerin hakem görüşünden geçerek uluslararası indekslerce taranan süreli yayınlarda yayınlanmaya kabul edilmesi için yapılan değerlendirilmelerde, anlatım dilinin kalitesi de en az çalışmanın içeriği kadar önem taşımaktadır. Hatta, metnin dili, bilimsel içeriğin anlaşılmasını doğrudan etkilediği için, değerlendirilme ve literatürde sahip olacağı yer açısından daha da büyük önem kazanmaktadır.

Bu bakımdan, yayına hazırlanan bilimsel metnin doğru, sade, net anlaşılır ve hatasız şekilde İngilizce’ye çevrilmesi metnin yayına kabulü sürecinde çok etkin bir işleve sahip olacaktır.
Edit Tercüme olarak esas odak alanımız Türkçe hazırlanmış bilimsel metinlerin en doğru şekilde İngilizce'ye çevirisinin yapılması ve uluslararası bilimsel yayınlarda yayınlanmış bilimsel metinlerin en doğru şekilde Türkçe'ye kazandırılmasıdır.

Proofreading ve Editing


 Yayına hazırladığınız bilimsel çalışmanızın çevirisini titiz bir şekilde gerçekleştirdikten sonra, (tercih edilmesi durumunda) ilgili bilim dallarında çalıştığımız native-speakerlar ile metnin en uygun şekilde düzeltme ve redaksiyonunu gerçekleştirerek, dil açısından yayına en uygun şekilde teslim ediyoruz. Ayrıca tercümesiyapılmış veya doğrudan İngilizce yazılmış metinlerin de dilbilgisi ve imla açısından redaksiyonu ve gerekli düzeltmeleri de hizmetlerimiz dahilindedir.

Ekibimiz, farklı bilim dallarında lisansüstü eğitim almış, ilgili bilimsel jargona hakim ve çok sayıda tercüme yapmış profesyonellerden oluşmaktadır.

Parafraz Hizmetleri (Paraphrase)


 Ulusal veya uluslararası bilimsel süreli yayınlarda yayınlanmak üzere hazırlanan metinlerde, özellikle literatür, metodoloji ve diğer çalışmalar ve karşılaştırılmaların yer aldığı tartışma kısımlarında, metnin hazırlanması sırasında yararlanılan ve daha önce yayınlanmış çalışmalardan aktarılan bilgilerin, geçerli editoryal kurallarına uygun şekilde verilmemesi durumunda, verilen bilgilerin kaynakları doğru ve eksiksiz verilmesine rağmen, önde gelen bir çok yayın kuruluşunun uyguladığı sıkı yazım kuralları nedeniyle, içerik olarak uygun ve başarılı çalışamalar bile şeklen yayına yeterli olmadıkları gerekçesiyle reddedilmekte veya en iyi ihtimalle revizyon talep edilmektedir. Hatta alıntıların doğru şekilde metine yansıtılmaması halinde, kasıtlı olarak yapılmaması durumunda bile, yazılan bilimsel eserde "intihal" olduğu ileri sürülebilmektedir.

Uluslararası veritabanlarına olan erişim ayrılacağımız ile, İngilizce dilinde hazırlanmış metinlerde yapılan alıntıların intihal riski taşıyıp taşımadığını belirleyerek, gerektiğinde intihal riski oluşturan cümleleri yeniden kurgulayarak bu riski ortadan kaldırıyor ve yayına uygun hale getiriyoruz.

İntihal ve benzeri olumsuz geri dönüşlerin meydana gelmemesi için uygulanması gereken en uygun yöntem, orijinal alıntının içeriğini değiştirmeden şeklen yeniden düzenlenmesidir. Daha sade bir deyişle, cümle anlamı değişmeyecek şekilde yeniden kurgulanmalıdır.

Yayınlama Süreci Hizmetleri 


Edit Tercüme, bilimsel metin yayınlama sürecindeki tüm aşamaları kapsayacak şekilde aşağıdaki hizmetleri vermektedir.